Diederik Jekel

Wetenschapsjournalist @ Wetenschapsjournalist

Doordat we vastzitten aan bepaalde denkpatronen, is het moeilijk tot echte vernieuwing te komen. In de wetenschap worden wetmatigheden constant getoetst en van meerdere kanten bekeken om juist tot nieuwe inzichten te komen.

Aan de tafel van De Wereld Draait Door groeide wetenschapsjournalist uit tot een televisiebekendheid. Afgelopen jaar presenteerde hij met Patty Brard het semiwetenschappelijke programma Vet Gelukkig. Diederik heeft het tot zijn missie gemaakt om de wetenschap begrijpelijk te maken. Want, zo zegt hij: “Om in de toekomst mee te spelen op het wereldtoneel moeten we onze kenniseconomie verbeteren. Daarvoor is meer begrip en kennis nodig van technologie. Bovenal vind ik het gewoon leuk om 24 uur per dag over wetenschap te praten en het aan mensen uit te leggen.”